Komunikat
Dodane przez Miroslaw Lyzniak dnia Grudzień 04 2020 18:01:14
Składka PZŁ na 2021 rok
Składka członkowska PZŁ z obowiązkowym ubezpieczeniem na 2021 r. wynosi ( Podstawa: 2. Uchwała NRŁ nr 317 z 22 września 2020 r. dot. składki do PZŁ na 2021 rok ).
- pełna 100 % 403,00 PLN ( kwota składki 360,00 PLN, ubezpieczenie 43,00 PLN ),
- ulgowa 50% 223,00 PLN ( kwota składki 180,00 PLN, ubezpieczenie 43,00 PLN ) - przysługuje tym osobom, które do dnia 31 grudnia 2020 r. ukończyły 70 rok życia (osoby urodzone w roku 1950 lub wcześniej) i osób uczących się, które do dnia 31 grudnia 2020 r. nie ukończyły 25 lat (urodzone w 1996 roku lub później) – tutaj wymagane zaświadczenie o kontynuacji nauki,
- ulgowa 25% 133,00 PLN ( kwota składki 90,00 PLN, ubezpieczenie 43,00 PLN ) - przysługuje tym osobom, które do dnia 31 grudnia 2020 r. ukończyły 80 rok życia (osoby urodzone w roku 1940 lub wcześniej).

Członkowie niezrzeszeni wpłacają składkę na konto tut. Zarządu Okręgowego, członkowie kół łowieckich wpłacają składkę do koła.

Termin opłaty składki członkowskiej: 31.12.2020 r.