Składka członkowska
Dodane przez Miroslaw Lyzniak dnia Październik 16 2017 12:46:12
ZO PZŁ w Opolu informuje, że zgodnie z Uchwałą NRŁ nr 35 / 2017 z dnia 5 września 2017r. składka członkowska na 2018r. oraz lata kolejne tj.: 2018-2019 wyniesie odpowiednio:
Wysokość składki członkowskiej na rok 2018
a) składka normalna -320,00 PLN ( + ubezpieczenie 37,00 PLN) -razem 357,00 PLN, (bez zmian ),
b) składka ulgowa -160,00 PLN ( + ubezpieczenie 37,00 PLN) -razem 197,00 PLN, , (bez zmian ),
c) wysokość wpisowego do PZŁ w latach 2015 -2019 - razem 960,00 PLN (bez zmian ).
Pozostałe warunki przekazywania składek pozostają bez zmian.
Dla przypomnienia:
SKŁADKA CZŁONKOWSKA PZŁ NA 2017-2019 r. Składkę ulgową płacą ją myśliwi , którzy do 31 grudnia 2017r. ukończyli 70 lat oraz młodzież do 25 roku życia ucząca się w systemie stacjonarnym.
Koło Łowieckie zobowiązane jest przekazać do tutejszego zarządu składkę za członków zamieszkałych na terenie naszego okręgu (nie województwa ) w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2017r. wraz z listą wszystkich członków koła zawierającą aktualny adres zameldowania z zaznaczeniem na liście myśliwych za których została opłacona właściwa składka.
Składkę za myśliwych zrzeszonych w kole, a zamieszkałych na terenie innych Okręgów PZŁ przekazać bezpośrednio do tych Okręgów.
UWAGA :
W przypadku kiedy koło nie przekazuje wpłaty za wszystkich członków zamieszczonych na liście o której mowa wyżej ( tylko za tych, którzy zapłacili składkę), wówczas do każdej dodatkowej wpłaty składek przekazanej w terminie późniejszym należy sporządzić listę osób za które składka jest płacona z podaniem tylko imienia i nazwiska lub podaniem nazwiska na przelewie bankowym.
Przypominamy , że zgodnie ze statutem PZŁ składkę członkowską myśliwy opłaca wyłącznie za pośrednictwem macierzystego koła, wpłaty indywidualne nie będą przyjmowane. Myśliwy, który dostał zezwolenie na indywidualną wpłatę powinien dostarczyć do ZO PZŁ stosowne pisemne zezwolenie Zarządu Koła.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy skontaktować się z biurem ZO PZŁ Opole -tel. (77453 84 56/57).