Komunikat o szkoleniu strzeleckim
Dodane przez Miroslaw Lyzniak dnia Maj 03 2016 11:01:27
Zarząd Koła Łowieckiego nr 1 „BAŻANT” w Namysłowie zawiadamia, że:
1. W dniu 22 maja 2016 roku w godz. 9.00-14.00 w Grudzicach, odbędzie się obowiązkowe szkolenie strzeleckie wraz z przestrzeleniem broni myśliwskiej.

Ustalone rodzaje strzelań (1/2 konkurencji):
 skeet,
 trap,
 przeloty,
 dzik,
 zając,
 tarcza (z każdej jednostki broni).

Jednocześnie informujemy, że dojazd na miejsce szkolenia odbywa się na własny koszt
i własnym środkiem transportu myśliwych. Przypominamy również, że każdy myśliwy biorący udział w szkoleniu zobowiązany jest zapewnić sobie odpowiednią ilość i rodzaj amunicji.

2. Zarząd Koła informuje o tym, że posiada na stanie agregat prądotwórczy oraz piłę spalinową do gałęzi. Urządzenia można wypożyczyć do prac porządkowych w łowisku.

3. Z uwagi na zagrożenia związane ze szkodami w uprawach rolnych, Zarząd Koła przypomina kolegom o bardzo pilnym i bieżącym pilnowaniu przydzielonych stref.