APEL ZO PZŁ w Opolu (sierpień 2015r.)
Dodane przez Miroslaw Lyzniak dnia Sierpień 30 2015 17:25:53
Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu działając na podstawie § 133 ust. 10 Statutu Zrzeszenia PZŁ w związku z Ustawą o lasach oraz zagrożeniem pożarowym zwraca się do Zarządów kół łowieckich z prośbą o przekazanie n/w informacji Koleżankom i Kolegom myśliwym wykonującym czynności związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej tj. prac gospodarczych i wykonywania polowania
Biorąc pod uwagę panujące warunki pogodowe ( brak opadów deszczu oraz wysoka temperatura ) powodujące zmniejszenie wilgotności ściółki leśnej do poziomu 10% i kwalifikację jako III Stopień zagrożenia pożarowego a tym samym występujące w ostatnim okresie liczne pożary zarówno na terenach leśnych i polnych na terenie całej Opolszczyzny, prosimy o zachowanie szczególnego bezpieczeństwa oraz uwagi i czujności na osoby przebywające na terenach zagrożonych pożarami szczególnie w okresie wakacyjnym.
Wszelkie podejrzane i anormalne zachowania podczas licznej penetracji przez amatorów wycieczek, spacerów oraz wszelkiej aktywności ruchowej oraz innych osób należy zgłaszać do miejscowo właściwych pracowników Służby Leśnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz Policji.
Przypominamy, „Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony przeciwpożarowej albo Policję bądź wójta albo sołtysa”.
Liczymy że, wspólna obserwacja oraz reakcja na niewłaściwe zachowanie w tak niebezpiecznym okresie wspomoże PGL LP w zminimalizowaniu powstałych zagrożeń pożarowych i ich następstw oraz ochroni nasze wspólne bogactwo narodowe.
Z myśliwskim pozdrowieniem „Darz Bór”