Maj 25 2018 13:00:57
Nawigacja
Strona Główna
Historia Koła
Zarząd Koła
Kalendarz polowan zbiorowych
Obwody
Lista Członków
Prawo Łowieckie
Okresy Polowań
Galeria
Forum
Kontakt
Szukaj
 
 
Słoneczny panel
 Dziś jest:

 Wschód słońca: 4:31
 Zachód słońca: 20:33

 Dzień trwa:
16 Godzin 01 minut
I jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:32
 
 
Komunikat nr 4/ 2015
 

KOMUNIKAT Nr 4 / 2015


I . OKREGOWA RADA ŁOWIECKA, ZARZĄD OKRĘGOWY
oraz Komisje tematyczne przy ORŁ w OPOLU

W wyniku odbytego w dniu 12 lipca 2015 r. Okręgowego Zjazdu Delegatów PZŁ i przeprowadzonego głosowania a tym samym odbytego posiedzenia nowo wybranej ORŁ w Opolu zostały wybrane władze Zrzeszenia PZŁ na szczeblu okręgowym.


OKRĘGOWA RADA ŁOWIECKA w Opolu

L.p. Nazwisko i imię Funkcja KŁ Uwagi
1. Kol. DZWONNIK Zdzisław Prezes ORŁ 4 „Szarak” Tułowice Członek NRŁ
2. Kol. SIERŻYŃSKI Jacek V-ce Prezes ORŁ 13 „Bażant” Opole
3. Kol. KUŹMIŃSKI Jarosław Sekretarz 2 „Bór” Prudnik Z-ca członka NRŁ
4. Kol. ADAMCZYK Jerzy Członek 9 „Brzezina” Opole
5. Kol. BIEŃ Jerzy Członek 4 „Knieja” Opole
6. Kol. BOCIANOWSKI Marek Członek 3 „Lis” Opole
7. Kol. DUDIK Wojciech Członek 4 „Knieja” Opole
8. Kol. FIGAS Zbigniew Członek 17 „Orzeł” Ozimek
9. Kol. HUTKA Dariusz Członek 8 „Żubr” Opole
10. Kol. PATER Wiesław Członek „Szarak” Grodków
11. Kol. PIETRUŃKO Grzegorz Członek 5 „Leśnik” Brzeg
12. Kol. PISKOŃ Jan Członek 1 „Jeleń” Strzelce Opolskie
13. Kol. SIERADZKI Stanisław Członek 6 „Ostoja” Opole
14. Kol. SOKOŁOWSKI Jan Członek 8 „Żubr” Opole
15. Kol. WALISKO Zbigniew Członek 2 „Azoty” K - Koźle


ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ w Opolu

L.p. Nazwisko i imię Funkcja KŁ
1. Kol. PLEWKA Wojciech Przewodniczący ZO PZŁ w Opolu
Łowczy Okręgowy Niestowarzyszony z KŁ
2. Kol. DOMIŃCZYK Tadeusz Członek Nr 5 „Leśnik” Kolonowskie
3. Kol. HNYLUCH Arkadiusz Członek Nr 8 „Żubr” Opole
4. Kol. SŁOWIK Jan Członek Nr 10 „Szarak” Opole

Ponadto, n/w Koledzy wybrani przez OZD PZŁ w Opolu będą reprezentować nasz Okręg PZŁ na XXIII Zwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów PZŁ którzy odbędzie się 12 września 2015 r. w Warszawie.


L.p. Nazwisko i imię KŁ
1. Kol. DZWONNIK Zdzisław KŁ nr 4 „Szarak” TUŁOWICE
2. Kol. BOCIANOWSKI Marek KŁ nr 3 „Lis” OPOLE
3. Kol. PLEWKA Wojciech Niestowarzyszony z KŁ
4. Kol. KUŻMIŃŚKI Jarosław KŁ nr 2 „Bór” PRUDNIK
5. Kol. HUTKA Dariusz KŁ nr 8 „Żubr” OPOLE
6. Kol. SIERŻYŃSKI Jacek KŁ nr 13 „Bażant” OPOLE
7. Kol. SOKOŁOWSKI Jan KŁ nr 8 „Żubr” OPOLE


Okręgowa Rada Łowiecka PZŁ w Opolu na swoim posiedzeniu w dniu 28 lipca 2015 r.
powołała n/w Przewodniczących Komisji tematycznych przy ORŁ w Opolu, gdzie również na ich wniosek uzupełniła składy osobowe.

Przewodniczący Komisji tematycznych przy ORŁ w Opolu

L.p.
Nazwisko i imię Komisja tematyczna przy ORŁ w Opolu KŁ
1. Kol. DROZDOWSKI Rafał Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny PZŁ Nr 6 „Ostoja” OPOLE
2. Kol. KWIATKOWSKI Grzegorz Okręgowy Sąd Łowiecki Nr 1 „Jeleń” NIEMODLIN
3. Kol. BACA Leszek Okręgowa Komisja Rewizyjna Nr 5 „Leśnik” BRZEG
4. Kol. ADAMCZYK Jerzy Komisja Strzelectwa Myśliwskiego Nr 9 „Brzezina” OPOLE
5. Kol. CHOLEWA Wiesław Komisja Kynologiczna „Bażant” OTMUCHÓW
6. Kol. KOWALSKI Jan Instruktarz strzelectwa myśliwskiego Nr 2 „Łoś” OPOLE
7. Kol. WIŚNIEWSKI Hubert Komisja Szkoleniowa Nr 3 „Ryś” K-KOŹLE
8. Kol. DOMIŃCZYK Tadeusz Komisja Prawna Nr 5 „Leśnik” KOLONOWSKIE
9. Kol. BERKA Michał Komisja Szkód Łowieckich Nr 13 „Bażant” OPOLE
10. Kol. PIĘDZIOCH Jerzy Komisja Hodowlana Nr 4 „Szarak” TUŁOWICE
11. Kol. BOCIANOWSKI Marek Komisja Oceny i Wyceny Trofeów Łowieckich Nr 3 „Lis” OPOLE
12. Kol. SIERADZKI Stanisław Komisja Odznaczeń Łowieckich Nr 6 „Ostoja” OPOLE
13. Kol. ŚMIECHOWSKI Władysław Komisja Etyki, Tradycji, Zwyczajów i Propagowania Łowiectwa Nr 8 „Żubr” OPOLE
14. Kol. HUTKA Katarzyna Komisja Edukacji Przyrodniczo - Łowieckiej Nr 8 „Żubr” OPOLE


Składy osobowe poszczególnych Komisji tematycznych przy ORŁ w Opolu będą dostępne na naszej stronie
www.zopzl-opole.pl .


II. OCENA TROFEÓW ŁOWIECKICH - SARNA KOZIOŁ

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4 / 2006 ZG PZŁ z dnia 11 maja 2006 r. ocena prawidłowości odstrzału Saren kozłów pozyskanych w sezonie 2015 / 2016 odbędzie się według poniższego harmonogramu:

L.p Data oceny Czas w godz. Miejsce / Siedziba
1. 5 październik 2015 r. 15:00 - 18:00 PGL LP Nadleśnictwo KLUCZBORK
2. 6 październik 2015 r. 15:00 - 18:00 PGL LP Nadleśnictwo BRZEG
3. 7 październik 2015 r. 15:00 - 18:00 PGL LP Nadleśnictwo NAMYSŁÓW
4. 8 październik 2015 r. 14:00 - 18:00 PGL LP Nadleśnictwo PRUDNIK
5. 9 październik 2015 r. 15:00 - 18:00 PGL LP Nadleśnictwo PRÓSZKÓW
6. 12 październik 2015 r. 15:00 - 18:00 Motel Leśny - Strzelce Op. ul. Opolska
7. 13 październik 2015 r. 15:00 - 18:00 Dom myśliwski „Gowinówka”- Stara Kuźnia
8. 14 październik 2015 r. 14:00 - 18:00 PGL LP N - ctwo OPOLE
9. 7 grudzień 2015 r. 15:00 - 18:00 ZO PZŁ w Opolu

IV. SPRAWY SZKOLENIOWE

Wzorem lat ubiegłych Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu organizuje jesienną sesję szkoleniową dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania oraz na uprawnienia selekcjonerskie.
1. Kurs na uprawnienia podstawowe odbędzie się w dniach od 2 października 2015 r.
do 12 października 2015 r.

• Rozpoczęcie kursu w dniu 2 października 2015 r. ( piątek ) o godz. 14:30 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu, ul. Malczewskiego 4.
• Wykłady na kursach odbywają się odpowiednio:
- w dni wolne od pracy tj. sobota i niedziela od godz. 9:00,
- pozostałe od godz. 14:30 z wyłączeniem praktycznych zajęć na strzelnicy z zakresu obchodzenia się z bronią oraz praktycznego treningu strzeleckiego - 1 dzień roboczy,
• Odpłatność za kurs wynosi 680,00 PLN Płatne w dniu rozpoczęcia kursu.
• Odpłatność za egzamin wynosi 430,00 PLN.
• Kurs jest OBOWIĄZKOWY,
• Celem zapewnienia sprawnego i organizacyjnego przeprowadzenia kursu przyjmujemy zapisy w ilości ostatecznej ustalonej przez organizatora, a o przyjęciu na kurs w w/w terminie decyduje kolejność zgłoszeń,
• Chęć uczestnictwa w kursie dokonuje kandydat OSOBIŚCIE zgłaszając się telefonicznie w sekretariacie ZO PZŁ w Opolu pod nr tel. 77 453 84 56 / 57,
• W trakcie zgłaszania zainteresowany zostanie poinformowany, czy zakwalifikował się na w/w termin czy na kolejny, który odbędzie się w dniach 16 - 26 października 2015 r,
• Stażyści z pozostałych okręgów PZŁ mogą zostać przyjęci na szkolenie po uzyskaniu pisemnej zgody macierzystego ZO PZŁ.
• Data rozpoczęcia stażu liczy się od dnia zarejestrowania deklaracji kandydata z macierzystym ZO PZŁ ( wg. miejsca zameldowania ).
• Szczegółowy plan kursu zostanie opublikowany na naszej stronie www.zopzl-opole.pl w terminie późniejszym.
• Na kursie kandydaci otrzymają nieodpłatnie materiały szkoleniowe.
• Terminy egzaminów zostaną podane w trakcie trwania kursu. Do egzaminu zostaną dopuszczeni wyłącznie kursanci, którzy ukończyli roczny staż w KŁ lub OHZ i uzyskali POZYTYWNE jego zaliczenie i złożą n/w dokumenty:
1. Pisemny wniosek o przystąpienie do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania ( druk otrzymają zainteresowani w trakcie trwania kursu).
2. Kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
3. Zaświadczenie o POZYTYWNIE odbytym rocznym stażu w KŁ lub OHZ
lub dokument upoważniający do zwolnienia z takiego stażu na podstawie zapisu wym. w § 18 Statutu Zrzeszenia PZŁ.
4. Dzienniczek stażysty – uzupełniony zgodnie z zawartymi w nim wskazówkami.

2. Kurs na uprawnienia selekcjonerskie odbędzie się w dniach 27 - 30 października 2015 r.

Rozpoczęcie kursu w dniu 27 października 2015 r. ( wtorek ) o godz. 14:30 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu, ul. Malczewskiego 4.
• Kurs jest obowiązkowy.
• Odpłatność za kurs wynosi 300,00 PLN,
• Płatne w dniu rozpoczęcia kursu,
• Terminy egzaminów zostaną podane w trakcie kursu,
• Odpłatność za egzamin wynosi 200,00 PLN,
• Do egzaminu zostaną dopuszczeni kursanci z dokumentem potwierdzającym posiadanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania przez co najmniej 3 lata - Zapis w § 4 ust. 3 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania.

VII. HUBERTOWINY OPOLSKIE 2015

ZO PZŁ w Opolu wspólnie z ORŁ w Opolu organizuje „Hubertowiny Opolskie 2015 r.
które odbędą się w dniu 24 października 2015 r. na terenie strzelnicy myśliwskiej ZO PZŁ w Opolu-Grudzicach.

Szczegółowy program obchodów prześlemy w kolejnym komunikacie.


VIII. PIELGRZYMKA MYŚLIWYCH NA GÓRĘ ŚW. ANNY

W dniu 11 października 2015 r. ( niedziela ) o godz. 10:00 już tradycyjnie odbędzie się coroczna msza pielgrzymkowa
myśliwych na Górze Św. Anny.
Obliguje się koła posiadające sztandary, aby wszystkie poczty sztandarowe wzięły udział we Mszy Św.

Zbiórka wszystkich pocztów sztandarowych KŁ o godz. 9:30 przed Bazyliką na Górze św. Anny.
Po mszy zapraszamy na tradycyjną grochówkę.


IX. SZKOLENIA

ZO PZŁ w Opolu organizuje n/w dodatkowe szkolenie tematyczne dla członków kół łowieckich:
Szkolenie tematyczne - „STRAŻNIK ŁOWIECKI”

Termin: 11 wrzesień 2015 r. ( piątek )
Miejsce: Siedziba ZO PZŁ w Opolu
Godz. 16:00 - 18:00

Na pozostałe szkolenia tj. :
• szacowanie szkód łowieckich,
• prowadzenie polowań zbiorowych,

oczekujemy na zgłoszenia drogą e-mail na adres: zo.opole@pzlow.pl lub j.kowalski@pzlow.pl.


X. SZKODY ŁOWIECKIE

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu zwraca uwagę dzierżawcom obwodów łowieckich, iż z uwagi na panujące warunki pogodowe ( brak opadów ) czego następstwem jest ograniczenie wegetacji a tym samym prawidłowego rozwoju upraw głównie kukurydzy nastąpi znaczne obniżenie plonów, co może spowodować przy penetracji przez zwierzynę powodującą szkody łowieckie
liczne roszczenia odszkodowawcze poszkodowanych właścicieli plantacji.
Zgodnie z powyższym, prosimy o stałe monitorowanie stanu upraw rolnych oraz współpracę z właścicielami gruntów na podstawie Ustawy prawo łowieckie oraz aktów wykonawczych celem ograniczenia powstawania szkód łowieckich a tym samym prawnego rozpatrywania wniosków o szacowanie szkód łowieckich.
W przypadku spraw szczególnie konfliktowych prosimy o kontakt z Kol. Janem KOWALSKIM - Instruktorem ZO PZŁ w Opolu celem ustalenia pomocy w przedmiotowym zakresie.XI. SPRAWY BIEŻĄCE


• Przypominamy, aby Łowczowie KŁ sprawdzali wkładki selekcjonerskie do legitymacji PZŁ Kolegów, wobec których zostały nałożone kary porządkowe ( zawieszenia w prawie odstrzału na poszczególny gatunek samców zwierzyny płowej). W razie pytań prosimy o kontakt z Kol. Janem KOWALSKIM - Instruktorem ZO PZŁ w Opolu,

• ZO PZŁ w Opolu działając we współpracy z ZAKŁADEM PRZETWÓRSTWA DZICZYZNY „TYTUS zwraca się z apelem do kół łowieckich, które przesyłamy w załączeniu ( Zał. nr 5 ).Z myśliwskim pozdrowieniem „Darz Bór”

 
 
Komentarze
Brak komentarzy.  
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.  
 
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
 
 
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
 
 
Fazy Księżyca
 
 
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
 
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
 
 
Losowa fotografia
 
 
  Powered by v6.01.15 © 2003-2005
  Evergreen by:
8862948 Unikalnych wizyt